Πρατήριο υγρών καυσίμων εκδίδει παραστατικά:

1.Λιανικές πωλήσεις καυσίμων , σύστημα εισροών-εκροών

2.Λιανικές πωλήσεις λοιπών ειδών, με τη χρήση Φ.Τ.Μ.

3.Τιμολόγια πώλησης κ.τ.λ. από πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης (Η/Υ) χωρίς σήμανση από μηχανισμό.

Ποιά από τα παραπάνω δεδομένα υποχρεούται να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από 01/01/19;