Καλημέρα σας,
Το 2018 πατέρας και υιος είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν ελληνική υποκοότητα
Ο πατερας έχει ακίνητα αξίας 1.000.000,00€ στην Ελλάδα και καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού 5.000.000,00€.
Το 2019 και οι δυο αλλάζουν φορολογική κατοικία και μεταφέρονται στην Κύπρο.
Αν ο πατέρας πεθάνει μετά απο 3 χρόνια ποιοι φόροι κληρονομιάς πρέπει να πληρωθούν στην Ελλάδα?
Προφανώς φορος πληρονομιάς για τα ακίνητα που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο.
Πρέπει να πληρωθεί και φόρος επί των τραπεζικών καταθέσεων?
Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στο πόσα έτη είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού οι δυο φορολογούμενοι, πχ πρέπει να είναι 5 έτη φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού ΄ώστε να μην πληρωθεί φόρος πληρονομιάς για τις καταθέσεις στην Ελλάδα.

Αν μετά από 5 έτη ο υιος ξαναγίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μπορέι να πραγματοποιήσει αγορές ακινήτων επικαλούμενος τα χρήματα που κληρονόμησε τα οποία δεν έφερε κατα την αλλαγή φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, αλλά τα έφερνε όταν προέκυπτε κάποια αγορά -επενδυση?

Σας ευχαριστώ