Σε μικρή οικογενειακή ΑΕ ο μέτοχος Γ μεταβίβασε (πώλησε) το συνολο των ανώνυμων μετοχών του 3.267 στους παλαιούς μετόχους Α και Β κατά 50% στο καθένα (1.634 ο Α και 1633 ο Β) υπογράφοντας ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 31/10/2018. (τις μετοχές αυτές 3.267 ο μέτοχος Α τις απέκτησε πριν 2 χρόνια με γονική παροχή από τον πατερα του , παλαιο μετοχο της ΑΕ).

Ερώτημα 1ο : Ποιές είναι οι προυποθέσεις εγγυρότητας του συμφωνητικού αυτού για τη μεταβίβαση των μετοχών ως παραπάνω? κα΄ποιές άλλες ενέργειες απαιτούνται από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας?


Ερώτημα 2ο : Το συνολικό τίμημα των μετοχών είναι 214.293,34 € και οι αγοραστές μέτοχοι Α και Β για την αγορά των μετοχών θα εξωφλήσουν τον μέτοχο Α ως εξής: Με την υπογραφή του ιδ. συμφωνητικού απο 7.146,67€ μετρητά ο κάθε ένας συν 8 ετήσιες δώσεις καθε 10/1 από 10/1/2019 -10/1/2026 από 12.500€ κάθε δόση από κάθε μέτοχο. Για τις δόσεις αυτές οι μέτοχοι αγοραστές αποδέχθηκάν ο κάθένας 8 συναλλαγματικές εκδόσεως της πωλήτριας τις οποίες τριτεγγυήθηκέ η ΑΕ.

Επιπλέον (όπως αναφέρεται στο ιδ.συμφωνητικό) για εξασφάληση της πωλήτριας οτι θα πληρωρεί έγκαιρα το τίμημα που πιστώθηκε , στις μετοχές που σήμερα είναι άυλες , θα δοθεί υλική υπόστση μέχρι 10/1/2020 και ο αριθμός των μεταβιβασθέντων κατά κυριότητα μετοχών 3.267 θα παραμείνει ως εγγύηση στη κατοχή της πωλήτριας η οποία υποχρεούται κατά την είσπραξη κάθε δόσης μαζί με την λήξασα συναλλαγματική να παραδίδει και 381 μετοχές η αξία των οποίων αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις συμφωνηθείσες 8 δόσεις (381 χ 65,61=25.000€), σχετική μνεία της παράδοσης και παραλαβής των εγγράφων αυτών θα γίνεται στο κείμενο της εξοφλιτικής απόδειξης.

Με βάση τη παράγραφο (ερώτημα 3) ερωτάται :

Ποιές ενέργειες απαιτούνται να γίνουν και ποιές ειδικές λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν στα βιβλία της εταιρείας? Αυτές θα καταχωρηθούν με βασή το ιδιωτικό συμφωνητικο δηλαδή στις 31/10/2018?