Σε ένα εστιατόριο με την νομική μορφή της ΙΚΕ εργάζονται όλοι οι εταίροι σαν σερβιτόροι .Πρόσφατα έχουν και ένα υπάλληλο σερβιτόρο με καθεστώς μερικής απασχόλησης .Το εστιατόριο είναι ανοιχτό 12 ώρες καθημερινά πως θα υπολογίσω το σύνολο των ωρών σύμφωνα με τον πίνακα του βιβλίου του κ Ραπανάκη σελ 81 ΄.Πίνακας επιμερισμού των ποσοστών στους σερβιτόρους.