Συνταξιούχος γιατρός με προηγούμενη απασχόληση σε κρατικό νοσοκομείο, μπορεί να ασκεί σήμερα επαγγελματική δραστηριότητα και με ποιες συνέπειες ?, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Το ίδιο ερώτημα και για συνταξιούχο γιατρό σήμερα, εργαζόμενο πριν στο ΙΚΑ.