Καλησπέρα,

σας θέτω το παρακάτω ερώτημα:

Eταιρία αγοράζει ένα πάγιο ( μηχάνημα ) αξίας 50.000. Η απόσβεση του είναι 10%, άρα η απόσβεση ολοκληρώνεται σε 10 έτη. Μετά από 6 έτη η εταιρία αποφασίζει να το πουλήσει 10.000.
α) Εκτός από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα 10.000, η εταιρία πρέπει να αποδώσει κ επιπλέον ΦΠΑ λόγω του ότι δεν εξάντλησε τη 10ετία? Παλιότερα ίσχυε η 5ετία. Τώρα που μειώθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης υπάρχουν αλλαγές ή ισχύει η 5ετία?

β) Πως υπολογίζεται η διαφορά του ΦΠΑ προς απόδοση, δεδομένου βέβαια ότι υπάρχει και η πώληση των 10.000 που αντιστοιχεί και ο ΦΠΑ 2.400? Αυτό ισχύει μόνο στα μηχανήματα ή γενικά σε όλα τα πάγια όπως πχ ΦΙΧ?

γ) Αν πρέπει να αποδοθεί επιπλέον ΦΠΑ της πώλησης, αυτό πως θα απεικονιστεί με λογιστικές εγγραφές με βάση το ΕΓΛΣ?

Σας ευχαριστώ