Γεια σας

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάπαυσης μεταξύ 2 ημερών εργασίας, που πρέπει να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα ανάπαυσης τουλάχιστον 11 ωρών, αν λαμβάνεται προσμετράται και το χρονικό διάστημα της υπερωρίας;

Δηλαδή για εργαζόμενο 5νθήμερο - 8ωρο, που εργάζεται την Τετάρτη συμβατικά 09:00-17:00, σχολάσει στις 20:00 λόγω υπερωριακής απασχόλησης, την επόμενη ημέρα δεν μπορεί να ξςκινήσει να εργάζεται πριν τις 07:00, καθότι η 11ωρη ανάπαυση υπολογίζεται από τις 20:00 της Τετάρτης, έως τις 07:00 της Πέμπτης;
Ή το 11ωρο ανάπαυσης πρέπει να προσμετρηθεί μεταξύ συμβατικών ωραρίων και μόνο, χωρίς να ληφθεί υπόψη το υπερωριακό χρονικό διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει;

Ευχαριστώ πολύ