Εταιρία Α (α.ε) απορροφά την εταιρία Β (α.ε) κατά 100% με τον ν.2166/1993. Ισολογισμός μετασχηματισμού – απορρόφησης ορίζεται με ημερομηνία 30/9/2018 και το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφησης υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ 15/12/2018.

Πιθανολογείται η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού την 31/3/2019 (έγκριση από ΓΕΜΗ της συγχώνευσης.) Με την ίδια ημερομηνία θα ακολουθήσει και διακοπή της απορροφώσας Β στο Μητρώο της ΔΟΥ.

1.Η εταιρία Β (απορροφούμενη) υποβάλλει φορολογική δήλωση για το διάστημα από 1/1/2018 έως 30/9/2018 ? πότε και πώς ?? ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ ??

2.Η εταιρία Α (απορροφώσα ) ενσωματώνει τα δεδομένα της απορροφούμενης Β από 1/10/2018 έως 31/12/2018 συγκεντρωτικά στα βιβλία της , με συγκεντρωτικές εγγραφές την 31/12/2018 και υποβάλλει φορολογική δήλωση για το διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 ? πότε και πώς ?? ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ ??

3.Η εταιρία Α (απορροφώσα ) ενσωματώνει τα δεδομένα της απορροφούμενης Β από 1/1/2019 έως 31/03/2019 συγκεντρωτικά συγκεντρωτικά στα βιβλία της ,με συγκεντρωτικές εγγραφές την 31/03/2019 και υποβάλλει φορολογική δήλωση για το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 ? πότε και πώς ?? ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ ??

4. Οικονομικές καταστάσεις συντάσσουν και οι δύο εταιρίες και για ποια διαστήματα ?? Υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ ??

5.Για πράξεις ΦΠΑ από 1/9/2018 έως 31/3/2019 , περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλει η απορροφούμενη Β ????

6.Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της απορροφώσας Β την 30/09/2018 ενσωματώνεται στην απορροφούμενη πώς και πότε ??

7.Για λοιπές πράξεις – δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων – δηλώσεις χαρτοσήμου – κλπ - από 1/9/2018 έως 31/3/2018 υποβάλλει η απορροφούμενη Β ????

8.Βεβαιώσεις αποδοχών για το διάστημα 1/1/2018 έως 30/9/2018 υποβάλλει η απορροφούμενη Β ????

9. Βεβαιώσεις αποδοχών για το διάστημα 1/10/2018 έως 31/12/2018 και 1/1/2019 έως 31/3/2019 υποβάλλει η απορροφούμενη Β ????

10.Συγκεντρωτικές (μυφ) για το διάστημα 1/1/2018 έως 30/9/2018 υποβάλλει η απορροφούμενη Β ????

11. Συγκεντρωτικές (μυφ) για το διάστημα 1/10/2018 έως 31/12/2018 και 1/1/2019 έως 31/3/2019 υποβάλλει η απορροφούμενη Β ????

Ευχαριστώ πολύ.