ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ? ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.