Η μια ΑΕ που θα αποροφηθεί έχει ακίνητα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πληρώσουμε φόρους?Γενικά ότι έχουμε στην ΑΕ που θα απορροφηθεί θα μεταφερθούν στην άλλη π.χ. ζημίες κλπ.