ΔΕΔΟΜΈΝΑ

σημερινό εταιρικού κεφάλαιο 100000€, το οποίο προήλθε από 50000€ μετρητά και 50000€ εισφορά σε είδος

θέλουμε σήμερα να μειώσουμε το εταιρικό κεφάλαιο κατά 80000€ με απώτερο σκοπό την επιστροφή χρημάτων στους εταίρους

υπάρχει πρόβλημα στο ότι θα επιστραφούν χρήματα παραπάνω από τα καταβληθέντα μετρητά του αρχικού κεφαλαίου?