Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία είχε για το 2017 σύμβαση με το Δημόσιο για υπηρεσίες καθαριότητας δημοσίων κτιρίων . Η σύμβαση τελείωσε 31/7/2017 και τιμολογήθηκε η παροχή υπηρεσίας την ίδια ημερομηνία . Αρχές Δεκεμβρίου ειδοποιήθηκε η επιχείρηση ότι η σύμβαση ακυρώθηκε από κάποιο ελεγκτικό όργανο του Δημοσίου και εκδόθηκαν πιστωτικά τιμολόγια για την παροχή της 31/7/17 με ημερομηνία 31/12/17 και όταν υπογραφεί η νέα σύμβαση θα εκδοθούν εκ νέου τα τιμολόγια με τρέχουσα ημερομηνία . Η νέα σύμβαση υπογράφηκε στις 1/2/2018 και τα τιμολόγια εκδόθηκαν την ίδια ημερομηνία .
Σας παρακαλώ ενημερώστε με για το πως θα χειριστώ τα έσοδα ( στο Ε3 και στα λογιστικά βιβλία ) που αφορούν την χρήση του 2017 , αλλά τιμολογήθηκαν 01/02/2018 .
Επίσης ενημερώστε με και για το ΦΠΑ των τιμολογίων αν σωστά πρέπει να αποδοθεί με την περιοδική δήλωση του Φεβρουαρίου 2018 .
Ευχαριστώ .