Παρακαλώ ενημερώστε με τι ισχύει με τα δεδουλευμένα έξοδα για τα οποία είτε δεν έχουν ληφθεί τα σχετικά παραστατικά , η έχουν ληφθεί με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του κλεισίματος του ισολογισμού , ως προς την έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, η την φορολογική τους αναμόρφωση .

Ευχαριστώ