Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Σε περίπτωση αγορά ιδίων μετοχών Α.Ε. από μέτοχο, ποια είναι η υφιστάμενη νομοθεσία;

Το Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας, ήλθε σε συμφωνία με πελάτη - μέτοχό της , προκειμένου να εισπράξει το οφειλόμενο υπόλοιπο:
1. να παραδώσει τις μετοχές που αυτός κατέχει και
2. να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό ως την ολοσχερή εξόφλησή του.
Θα ήθελα την αποψή σας για τη διαδικασία και τους περιορισμούς των άρθρων 16, 16α, 17 του ΚΝ 2190/1920.
Ευχαριστώ
Πείτε μου αν η απόκτηση των ίδιων μετοχών με μείωση της απαίτησής της από τον πελάτη - κάτοχο των εν λόγω μετοχών είναι η ενδεδειγμένη.
Στη συνέχεια, θα προβούμε σε ισόποση μείωση του ΜΚ με ακύρωση των μετοχών αυτών.
Ευχαριστώ

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης