Καλησπέρα σας
Αγαμη θυγατέρα, γεννηθείσα την 16/03/1962 , έλαμβανε σύνταξη από το Δημόσιο λόγω θανάτου, από τον Απρίλιο του 1989 έως και τον Αυγουστο του 2013, οπότε και διεκόπη, λόγω εισοδηματικών κριτιρίων.
Εξακολουθεί να εργάζεται ως μισθωτή, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, με τις αποδοχές της να υπερβαίνουν το όριο των 8.640 ευρώ που θέτει ο νόμος, για την χορήγηση της σύνταξης

Ερώτημα : Σε περίπτωση λήψης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ,δικαιούται την επαναχορήγηση της διακοπείσας σύνταξης άγαμης θυγατέρας;
θα ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα εισοδηματικά κριτήρια;
Αν τα εισοδηματικά κριτήρια πληρούνται, με δεδομένο ότι το μοναδικό της εισόδημα θα είναι από την ΄συνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, θα της επαναχορηγηθεί;
Σας ευχαριστώ