Θα ήθελα να ρωτήσωποιά είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού εικονικής μιας Αλλοδαπής Εταιρείας Έλληνα Επιχειρηματία και Πότε αλλοδαπή επιχείρηση θεωρείται ότι τελικά είναι ελληνική και φορολογείται και στην Ελλάδα; Κάτι τέτοιο γίνεται ανεξαρτήτου της εγκατάστασης της επιχείρησης και ας λειτουργεί σε τρίτη χώρα εφόσον ο μοναδικός μέτοχος είναι στην Ελλάδα; Σε μια τέτοια περίπτωση η εταιρεία φορολογείται εκ νέου σαν ελληνική;