Εταιρία πουλάει ειστιτήρια συναυλιών για λογαριασμό του διοργλανωτή (τρίτος), κατα την πώληση
του εισιτηρίου αυτό εκδίδεται μηχανογραφηκά.
Ο διοργανωτής μετά το πέρας της συναυλίας θα εκδόση σχετική εκκαθάριση που θα περιλαμβάνει
και το ποσό της προμήθειας που θα λάβει η εταιρία.
Ποιός είναι ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω πράξεων σε διπλογραφικά λογιστικά βιβλία.
Περιμένω απάντηση το συντομότερο δυνατό.