ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΑΕ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2,5% ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.

ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝ ΔΩΣΩ ΑΜΟΙΒΗ Δ.Σ. ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ?

2) ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ. ΣΤΟ ΕΦΚΑ ?