Καλημέρα και χρόνια πολλά. Το ερώτημα είναι το εξής :
Οργανωμένο λογιστικό γραφείο παρέχει σε πελάτη της έναντι αμοιβής εσωτερικό υπάλληλο απογευματινής βάρδιας για διάφορες λογιστικές εργασίες της επιχείρησης (καταχώρηση τιμολογίων, συμφωνίες πελατών - προμηθευτών κλπ.). Το λογιστικό γραφείο και ο πελάτης της έχουν συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τις παρεχόμενες εργασίες καθώς και τις ώρες απασχόλησης του υπαλλήλου στην επιχείρηση κατά τις απογευματινές ώρες. Το λογιστικό γραφείο ασφαλίζει τον εν λόγω υπάλληλο το πρωί για τις ώρες που εργάζεται εκεί και το απόγευμα για τις ώρες που εργάζεται στην άλλη επιχείρηση (υπενθυμίζω υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό). Η επιθεώρηση εργασίας δηλώνει ότι είμαστε απόλυτα νόμιμοι. Το τοπικό ΙΚΑ δεν δέχεται με τίποτα την ασφάλιση του υπαλλήλου από το λογιστικό γραφείο αναφέροντας προφορικά ότι ο υπάλληλος πρέπει να σφαλιστεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται το απόγευμα. Θα ήθελα παρακαλώ μια απάντηση από εσάς και αν γίνεται άμεση γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα.