Εταιρία εισάγει από χώρα της Ε.Ε. αλκοολούχα ποτά. Μαζί με τον Ειδικό φόρο κατανάλωσης αποδίδεται στο τελωνείο και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί τόσο στην αξία των εμπορευμάτων όσο και στην αξία του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Τα ερωτήματα είναι

1. Τα εμπορεύματα θα μπουν στο Listing ενδοκοινοτικών συναλλαγών;

2. Στη δήλωση του ΦΠΑ θα εμφανίζονται στη στήλη των εισροών τόσο στον κωδικό 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών όσο και στον κωδικό 361 Αγορές και δαπάνες για να εκπέσουμε τον ΦΠΑ κανονικά;