Έχουμε καταστήματα εστίασης με τις εξής άδειες:

Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος και λιανικού εμπορίου (ζαχαροπλαστείο –αναψυκτήριο).

Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου με παρασκευαστήριο σε ισόγειο χώρο ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ καφέ σε όρθιους.

Ζαχαροπλαστείο, αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του καταστήματος σε ισόγειο χώρο.

Α) Στις ανωτέρω τρεις επιχειρήσεις απασχολούνται εργαζόμενοι οι οποίοι εξυπηρετούν τους πελάτες με την ειδικότητα του μπουφετζή(ΚΑΔ 5542).

1)Ποιες είναι οι εργασίες τις οποίες μπορεί να εκτελεί ένας μπουφετζής;

2)Μπορεί εκτός από το να εξυπηρετεί πελάτες και να σερβίρει να κάνει και την συναλλαγή στο ταμείο;

3)Μπορεί να είναι υπεύθυνος βάρδιας;

4) Μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι στην βάρδια να έχουν την ειδικότητα του μπουφετζή η θα έπρεπε βάσει νόμου ( δηλαδή υποχρεωτικά) να υπάρχεις και κάποιος εργαζόμενος με υπαλληλική σχέση για να διαφέρει ;

5) Το γεγονός ότι ο μπουφετζής έχει ΚΑΔ 5542 στο ΙΚΑ και ο κωδικός ειδικότητας στον ΣΕΠΕ είναι ποτηριέρης –τραπεζοκόμος (515005) συνιστά παράβαση;

Β) Στις ανωτέρω επιχειρήσεις ο εργοδότης καταβάλλει επίδομα ταμείου σε ορισμένους και επίδομα προϊσταμένου σε άλλους, οικειοθελώς.

1) Η καταβολή αυτή αυτομάτως μετατρέπει την σύμβαση εργασίας του εργαζομένου από μπουφετζή και τον καθιστά υπάλληλο;

2) Όσοι εργαζόμενοι με την ειδικότητα του μπουφετζή πληρώνονται και από τους πελάτες και κάνουν συναλλαγή στο ταμείο, πρέπει να παίρνουν κάποιο επίδομα;

3)Το επίδομα ταμείου αν δίδεται είναι συγκεκριμένο ποσό από το νόμο ή υπολογίζεται σε ποσοστό επί του μισθού;

4)Αν τελικά πρέπει ο μπουφετζής που κάνει την συναλλαγή στο ταμείο να λαμβάνει κάποιο επίδομα, θα πρέπει αυτό να γίνει με τροποποίηση της σύμβασης εγγράφως ή με κάποιο άλλο τρόπο;

Γ) Στις ανωτέρω επιχειρήσεις ο εργοδότης καταβάλλει σε ορισμένους και επίδομα προϊσταμένου οικειοθελώς.

1) Η καταβολή αυτή αυτομάτως μετατρέπει την σύμβαση εργασίας του εργαζομένου από μπουφετζή και τον καθιστά υπεύθυνο καταστήματος δηλαδή μετατρέπει την σύμβαση σε υπαλληλική;

Δ) Για όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις ποιο νομικό πλαίσιο ισχύει; Τι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα βάσει νόμου;