Η εταιρεία μας εκδίδει με φορολογικό μηχανισμό όλα τα στοιχεία δηλαδή τα κάτωθι :
Δελτίο αποστολής

Τιμολόγιο πώλησης

Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής

Απόδειξη Λιανικής Πώλησης

Πιστωτικό τιμολόγιο

Απόδειξη επιστροφής

Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών

Απόδειξη Παροχής υπηρεσιώνΠρογραμματίζουμε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τον φορολογικό μηχανισμό

για τα στοιχεία που αφορούν την χονδρική πώληση .Δελτίο αποστολής

Τιμολόγιο πώλησης

Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής

Πιστωτικό τιμολόγιο

Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών
Η εταιρεία μας έχει την ιδιομορφία να πωλεί και σε αλλοδαπούς πελάτες (χωρίς ελληνικό ΑΦΜ ) χονδρικής (πλοία) με παράδοση στην Ελλάδα με ΦΠΑ .

Δηλαδή στους συγκεκριμένους εκδίδουμε Δελτία Αποστόλης ,Τιμολόγια , Τιμολόγια Δελτία Αποστολής , Πιστωτικά και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών .
Ερωτήματα
1ον Αν μπορεί η εταιρεία μας να σταματήσει την φορολογική σήμανση των τιμολογίων χοντρικής

και να τα εκδίδει χωρίς σήμανση .
2ον Αν μπορεί η εταιρεία μας να σταματήσει την φορολογική σήμανση των τιμολογίων των συγκεκριμένων αλλοδαπών πελατών που στερούνται ΑΦΜ των οποίων η παράδοση των εμπ/των γίνεται στην Ελλάδα με ΦΠΑ .