ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ , ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ ΣΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΠ , ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓ ΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ? (ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΘΑ ΠΡΟΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΗ ,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓ ΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΑΜΟΙΒΗΣ.)

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΗ ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ? (ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ