Ελληνική εταιρεία έχει δημιουργήσει e-shop με σκοπό την πώληση των προϊόντων της παγκοσμίως (ενδεικτικά κινητά, tablet κλπ ηλεκτρονικά προϊόντα). Οι πωλήσεις της θέλουμε να τιμολογούνται από την ελληνική εταιρεία. Τα ερωτήματα μας είναι τα ακόλουθα :
1. Ποιος είναι ο συντελεστής φ.π.α. που θα επιβαρύνει τα προϊόντα αυτά για πωλήσεις εκτός Ελλάδος προς την Ε.Ε. και προς τρίτες χώρες ? Οι πωλήσεις μπορεί να γίνονται σε ιδιώτες και σε επιτηδευματίες.
2. Σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποθηκεύονται σε χώρες πλην Ελλάδος και η διακίνηση γίνεται από τη χώρα αυτή για το εσωτερικό της (πχ αποθήκη στην Τουρκία και πωλήσεις στην Τουρκία με διακίνηση εντός Τουρκίας) χρειάζεται ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου ?
3. Στο παραπάνω ερώτημα αλλάζει κάτι αν η χώρα είναι εντός Ε.Ε. ?

Σας ευχαριστώ