Λιβεριάνικη εταιρεία ναυτιλιακών συμφερόντων αγοράζει το 1990 ένα ακίνητο στο Λονδίνο αξίας 8 εκ λιρών με έσοδα από ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το 2011 η εταιρεία μεταφέρεται στην Κύπρο λόγω αλλαγων στον Ειδικό Φόρο επι των Ακιν΄λητων ( Ν 3842/2010 ) και μέτοχος εμφανίζεται ενας Κύπριος δικηγόρος. Εαν στις 15/01/2017 οι μετοχές της κυπριακής πλέον εταιρείας μεταβιβαστούν σε φυσικό πρόσωπο κάτοικο εσωτερικού και εν συνεχεία ακολουθήσει διάλυση της εταιρείας και μεταβίβαση του ακινήτου στον μέτοχο ποιες είναι οι φορολογικές συνέπειες για τον μέτοχο ? τίθεται θέμα πόθεν έσχες ?