1.Θα σας παρακαλούσα να μου υποδείξετε τι δικαιολογητικά ,αρχεία θα πρέπει να συντηρήσω, έτσι ώστε να μπορέσω να τεκμηριώσω δαπάνες (μισθοδοσία, υλικά )ότι αφορούν ανάπτυξη νέων προϊόντων, για να έχω την δυνατότητα της παγιοποίηση τους σύμφωνα με ΕΛΠ & IFRS

2.Τι ποσά συμπληρώνω στον κωδικό 312 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ του εντύπου Φ2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ