Θα ήθελα παρακαλώ τη βοήθεια σας όσον αφορά τον χειρισμό της κάτωθι περίπτωσης:


Εταιρεία συνεχούς λειτουργίας πενθήμερης απασχόλησης
επιθυμεί να απασχολήσει εκτάκτως λόγω φόρτου εργασίας κάποιους εργαζόμενους ως κάτωθι:


Περίπτωση 1 η


Εργαζόμενος απασχολείται από Δε-Πα και θα απασχοληθεί το Σάββατο και την Κυριακή.


Περίπτωση 2 η


Εργαζόμενος που απασχολείται με κυλιόμενο Πρόγραμμα βαρδιών και απασχοληθεί κατά την ημέρα ανάπαυσής του που συμπίπτει π.χ. με ημέρα Τρίτη

Θα μπορούσατε παρακαλώ να με ενημερώσετε:

· Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς το ΕΡΓΑΝΗ (ποιό Έντυπο? Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού ή Ε4 Τροποποιητικός Πίνακας Προσωπικού/Προθεσμία υποβολής κ.ο.κ) και για τις δύο περιπτώσεις

· Οι ώρες απασχόλησης κατά την: 6 η ημέρα / την Κυριακή / και ημέρα ανάπαυσης, αναγράφονται στο Βιβλίο Υπερωριών, υποβάλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ και προσμετρώνται στο ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανίες ήτοι 30 ώρες για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και για τις δύο περιπτώσεις

· Προβλέπεται η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης για την απασχόληση κατά την: 6 η ημέρα / την Κυριακή και την ημέρα ανάπαυσης και πότε (για τις δύο περιπτώσεις)

· Πώς υπολογίζεται η αμοιβή της εργασίας που παρέχεται την: 6 η ημέρα της εβδομάδος (Σάββατο) / την Κυριακή / και την ημέρα ανάπαυσης που δεν συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, τί άλλες υποχρεώσεις απορρέουν (για τις δύο περιπτώσεις)

· Διαφέρει ο τρόπος χειρισμού της αμοιβής αν κατά την απασχόληση του Σαββάτου / Κυριακής / ημέρα ανάπαυσης, δοθεί ή όχι αναπληρωματική ανάπαυση (για τις δύο περιπτώσεις)

· Σε περίπτωση που συμπέσει η απασχόληση της 6 ης ημέρας / Κυριακής / ημέρας ανάπαυσης με επίσημη η κατ’ έθιμον αργία τι υποχρεώσεις απορρέουν (πχ ΕΡΓΑΝΗ, κ.ο.κ.) & πώς υπολογίζεται η αμοιβή (για τις δύο περιπτώσεις)

Θα εκτιμούσα αν για την κάθε περίπτωση γινόταν αναφορά στην νομοθεσία βάσει της οποίας τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων