Παρακαλώ θα θέλαμε τη συνδρομή σας στο εξής θέμα:
Έχουμε περίπτωση που ένας υποψήφιος υπάλληλος ή εργάτης θέλουμε να εργαστεί δοκιμαστικά στην εταιρεία μας (ΑΕ) για διάστημα 1-3 ημέρων προκειμένου να δούμε τόσο εμείς όσο και εκείνος αν μπορεί να ανταπεξέλθει, αν του αρέσει κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση ποια είναι η νόμιμη διαδικασία απασχόλησης?
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.