Καλησπέρα σας,
Θα θέλαμε τη συνδρομή σας στο εξής θέμα:
Έστω φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής (Τουρκία), το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπή ΑΕ με ποσοστό πάνω του 3%. Στο 2016 απέκτησε εισόδημα από μερίσματα πάνω € 6.000 (μέρισμα από κέρδη χρήσης 2015, τα οποία εγκρίθηκαν από την ΤΓΣ του 2016). Η ΑΕ παρακράτησε και απέδωσε στο Ελληνικό Κράτος το 10% εντός του 2016.
Από όσον γνωρίζουμε, εφόσον το παραπάνω ΦΠ απέκτησε ειδόδημα από πηγές Ελλάδος έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα αυτό (μερίσματα). Σε αυτό το εισόδημα από μερίσματα θα υπολογιστεί και εισφορά αλληλεγγύης? Και αν ναι βεβαιώνεται κανονικά φόρος που πρέπει να αποδοθεί στην Ελλάδα?
Επίσης, το παραπάνω ΦΠ έχει ΑΦΜ από τη ΔOΥ κατοίκων εξωτερικού, όμως δεν έχει ΑΜΚΑ και δεν έχει υποβάλλει ξανά στην Ελλάδα δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ως εκ τούτου, δεν έχει κλειδάριθμους στο taxis. Προκειμένου να του δώσουν κλειδάριθμο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει προηγουμένως βγάλει και ΑΜΚΑ?
Τέλος, θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει στην ΔOY την αίτηση περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αν ναι έως πότε?

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.