Καλημέρα σας.

Αλληλοασφαλιστικος Συνεταιρισμος Περιορισμένης Ευθύνης δίνει αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα ( 40 ευρώ).Οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ .

Μέχρι τώρα έστελνα στο taxis την αμοιβή τους . Με προσωρινή ΦΜΥ και τέλος κάθε χρόνου την Βεβαίωση Αποδοχών τους!

Τώρα με το ΕΦΚΑ θα πρέπει να στείλω ΑΠΔ ?

Αφού είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ... και το ΕΦΚΑ βγαίνει από εκεί?

Στο ΙΚΑ δεν ξέρουν ακόμα που ρώτησα . Ο ένας υπάλληλος είπε δεν χρειάζεται γιατί δεν είναι Α.Ε. Και ο άλλος είπε μάλλον χρειάζεται ?

Παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας .Γιατί μέχρι τέλος του μηνά πρέπει να ξέρω τι να κάνω.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ