Ανώνυμη Εταιρεία με αντικείμενα:

Οικοδομική δραστηριότητα (ανέγερση και πώληση οικοδομών ) και Εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ( μίσθωση ιδιόκτητων κατοικιών σε τουρίστες με παροχή σ’ αυτούς υπηρεσιών καθαριότητας κ.λπ.) αποφασίζει :

Μερικές ή όλες τις κατοικίες ,που κατασκευάζει προς πώληση, προσωρινά να τις εκμισθώνει ως τουριστικά καταλύματα με παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (συνεπώς εμπίπτει στο ΦΠΑ , διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών) , έως ότου βρεθεί πελάτης για την πώλησή τους. Ο πελάτης μπορεί να βρεθεί σε δύο μήνες ή σε δύο χρόνια.

ερωτάται:

Η τουριστική εκμετάλλευση θεωρείται «πρώτη εγκατάσταση» και επομένως η πώληση στην συνέχεια οποτεδήποτε πραγματοποιηθεί θα ακολουθήσει τη διαδικασία του «πενταετούς διακανονισμού» του άρθρου 33 του ν.2859 ως προς το ΦΠΑ και της επιβάρυνσης 3% ως προς τον ΦΜΑ ; Ο φορολογούμενος για τα παραπάνω υποχρεούται σε κάποιες ενέργειες (πχ γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ., εγγραφές μεταφοράς κατοικιών από τα αποθέματα στα πάγια κ.λπ.) ;

Σ’ αυτήν την περίπτωση (της τουριστικής εκμετάλλευσης τους ) θα πρέπει , όποτε πουληθούν , όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση , αφού μεταφερθούν οι συγκεκριμένες κατοικίες σε λογαριασμούς παγίων , θα ακολουθήσουν διενέργεια αποσβέσεων και μεταφορά στα «κέρδη από εκποίηση ακινήτων» της θετική διαφορά της πώλησης ;

Ευχαριστώ.