ΣΕ Ι.Κ.Ε ΜΕ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ,Ο ΕΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ,ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΑΠΛΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ.

ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΟ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΕΡΓΑΝΗ , ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ,ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΣ).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ,ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΤΗ?(ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Φ.Μ.Υ,ΚΑΙ ΣΤΟ Ε1 ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)?

Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ,ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!