Επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασκεί δραστηριότητα οποία είναι μη υποκείμενη στο ΦΠΑ , (στο μητρώο η επιχείρηση είναι ενταγμένη στο ΦΠΑ )εγγεγραμμένη στο vies , σε περίπτωση που λάβει υπηρεσίες η πραγματοποιήσει αγορές από χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης το τιμολόγιο δεν θα έχει ΦΠΑ .

1. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνει η επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση ? να αποδώσει το ΦΠΑ που αναλογεί στο τιμολόγιο του προμηθευτή με έκτακτη δήλωση? Η με την τακτική περιοδική ? Εφαρμόζοντας το συντελεστή 24% ?

2. Σε περίπτωση που κάνει διαγραφή από το vies τότε ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στο τιμολόγιο ΦΠΑ ? με τον συντελεστή της χώρας του πωλητή ή του παρέχων την υπηρεσία ? έχει κάποια άλλη υποχρέωση σε αυτήν την περίπτωση?