Ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα εργάζεται ως μισθωτός σε γερμανική επιχείρηση.