Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,
παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον τρόπο χειρισμού (λογιστικό - φορολογικό) των κάτωθι τριγωνικών συναλλαγών.
Θα εκτιμούσαμε, αν για την κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση της απάντησή σας συνοδευόταν και από το άρθρο του νόμου στο οποίο βασίζεστε. ·

Προς διευκόλυνσή σας, παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένα τις ερωτήσεις μας και σε αρχείο pdf.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας και για κάθε ενέργειά σας.


Περίπτωση 1:
Η Ελλάδα αγοράζει εμπορεύματα από την Ελβετία (Γ’ Χώρα) αξίας 50’000,00 και λαμβάνει τιμολόγιο αγοράς. Δίνει εντολή στην Ελβετία τα εμπορεύματα να παραδοθούν σε πελάτη της στην Ισπανία (Ε.Ε.). Η Ελλάδα τιμολογεί την Ισπανία με 70’000,00.

Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων, την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.

Περίπτωση 2: Η Ελλάδα αγοράζει εμπορεύματα από την Ουγγαρία (Ε.Ε.) αξίας 50’000,00 και λαμβάνει τιμολόγιο αγοράς. Δίνει εντολή στην Ουγγαρία να παραδοθούν τα εμπορεύματα σε πελάτη της στην Ισπανία (Ε.Ε.). Η Ελλάδα τιμολογεί την Ισπανία με 70’000,00.

Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων & την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.

Περίπτωση 3: Η Ελλάδα αγοράζει εμπορεύματα από την Ουγγαρία (Ε.Ε.) αξίας 50’000,00 και λαμβάνει τιμολόγιο αγοράς. Δίνει εντολή στην Ουγγαρία να παραδοθούν τα εμπορεύματα σε πελάτη της στην Ελβετία (Γ’ Χώρα). Η Ελλάδα τιμολογεί την Ελβετία με 70’000,00.

Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων & την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.

Περίπτωση 4: Η Ελλάδα αγοράζει εμπορεύματα από την Ουγγαρία (Ε.Ε.) αξίας 50’000,00. Κατ’εντολή του Πελάτης της στην Ελβετία (Γ’ Χώρα) τον οποίο τιμολογεί με 70’000,00, τα εμπορεύματα παραδίδονται από την Ουγγαρία (Ε.Ε.) στην Ισπανία (Ε.Ε).

Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων & την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.