Ιατρός συνταξιούχος του ΙΚΑ από το 2006---και ελεύθερος επαγγελματίας με σύμβαση στον ΕΟΠΥΥ και ιδιωτική πελατεία, με 41 χρόνια στο ΤΣΑΥ

Συμφαίρει να συνταξιοδοτηθεί; θα δικαιωθεί δεύτερης σύνταξης, και πως υπολογίζεται η δεύτερη σύνταξη;