Πως δηλώνεται η ετήσια κανονική άδεια εποχικά απασχολουμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου στο έντυπο Ε11 που δεν έχει λάβει την κανονική του άδεια κατά την περίοδο της σύμβασης ορισμένου χρόνου αλλά αποζημιώθηκε για αυτήν με τύπο αποδοχών ΙΚΑ 07 με ένσημα.