Μέλος Δ.Σ Α.Ε ο οποίος είναι συνταξιούχος του ΟΑΕΕ και κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του μετοχικού κεφαλαίου, οφείλει εισφορές στον ΟΑΕΕ? Τί ισχύει απο 1/1/2017 με τον ΕΦΚΑ?