Συμπλοιοκτησία αλιευτικού σκάφους 11 μέτρου που απέδιδε ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν 2859 (κατ αποκοπήν) υποχρεούται απο 01/01/2017 να μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να τηρεί βιβλία΄?