Η αποζημίωση από εθελούσια αποχώρηση φορολογείται και πως;