Στην ερώτηση μου

8. Ο πελάτης για να γυμναστεί πρέπει να φορέσει ενα ειδικό μπλουζάκι το οποίο εχει την δυνατότητα είτε να το πληρώσει και να το εχει δικό του είτε να του το παρέχει η επιχείρηση κάθε φορά που έρχεται (το αναφέρει και ο τιμοκαταλογος). Οπότε στην περίπτωση που το αγοράσει κόβεται αλπ για την εμπορία στην περίπτωση που του παρέχει η επιχείρηση κάθε φορά που έρχεται δεν κόβεται τίποτα. Είναι σωστό φορολογικά.
9.Στην παραπάνω περίπτωση όταν η επιχείρηση αγοράζει τα παραπάνω μπλουζάκια τα οποία επειδή πλένονται κάθε φορά που χρησιμοποιουνται δεν έχουν πάνω απο ένα χρόνο ζωής πρέπει να καταχωρουνται σαν πάγια,σαν εμπορεύματα,ή στα έξοδα. Όταν τα μπλουζάκια σχιστούν (χαλάσουν) τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση ώστε να μην φαίνονται στην κατοχή τις (τι παραστατικό και ποια διαδικασία στην ΔΟΥ και στα βιβλία)
10.Πάνω απο τα μπλουζάκια μπαίνει και ένα ειδικό γιλέκο το οποίο το εχει η επιχείρηση και καθε φορά που έρχεται ο πελάτης το φοράει για να κάνει γυναστικη. Αυτό πως καταχωρείτε στα βιβλία (και αυτό επίσης εχει περίπου ενα 6μηνο ζωής και μετά πρέπει να αγορασθεί άλλο ) τι παραστατικό και ποια διαδικασία στην ΔΟΥ και στα βιβλία για να φανεί οτι δεν υπάρχει πλέον στην επιχείρηση.

Μου απαντήσατε
γ) Με τον όρο πάγιο (περιουσιακό) στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους

Αναλώσιμα υλικά είναι υλικά που αναλώνονται στις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης (σχετ. ΣΛΟΤ 459/22-4-2016) (αν και όχι επαρκή).

Γνώμη μου είναι ότι τα μπλουζάκια και τα γιλέκα, αναγκαία για τις υπηρεσίες της επιχείρησης όπως αναφέρετε, δεν εμπίπτουν στην έννοια του παγίου στοιχείου.

(δ) Για την απόρριψη, όταν πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλο, μπορεί να συντάσσεται ένα εσωτερικό έγγραφο με αναφορά στα είδη και τις ποσότητες που απορρίπτονται. Τούτο, ως στοιχείο τεκμηρίωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.4308/2014.

Θα μπορούσατε να μου πείτε σε ποιον λογαριασμό του εγλσ προτείνετε να περνάει η αγορά στα μπλουζάκια και στα γιλέκα καθώς και σε ποιον λογαριασμό η πώληση στα μπλουζάκια.