ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΦΜ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΡΑ κλπ.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ :
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (LISTING) ή ΟΧΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΟ (ΑΡΘΡΟ 27 Κωδ.ΦΠΑ) ?