Πρακτορείο ΟΠΑΠ πρόσθεσε ΚΑΔ για πώληση χρόνου ομιλίας κινητών τηλεφώνων, μέσω συνεργασίας με την PAYZONE, ενώ δεν έχει άλλη δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΦΠΑ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/2014 τα πρακτορεία απαλλάσσονται από τη χρήση ταμειακής μηχανής. Η PAYZONE κάθε μήνα εκδίδει ΤΠΥ στο οποίο η έκπτωση επί της τιμής μονάδας που αναγράφεται είναι η προμήθεια του πρακτορείου. Δεδομένων αυτών προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Δεν θα πρέπει για την πώληση του χρόνου ομιλίας να εκδίδουν αποδείξεις ταμειακής; Αν όχι, θα πρέπει να εκδίδεται ΑΠΥ με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου; Μήπως τελικά ισχύει κάτι διαφορετικό σε αυτήν την περίπτωση;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Πως θα γίνονται οι καταχωρίσεις σε απλογραφικά βιβλία;

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Θα πρέπει να στέλνονται μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς ποσά στις εισροές και εκροές;

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Πρέπει να γίνει prorata;

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Τι περιλαμβάνεται στις ΜΥΦ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.