Ελληνικό πρακτορείο ταξιδιών πουλά αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα κυρίως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Internet με την μεσολάβηση ΙΑΤΑ ,για τα οποία εκδίδει ΑΠΕ . Στο τέλος κάθε περιόδου η εταιρεία λαμβάνει εκκαθάριση από τον ΙΑΤΑ Ελλάδος στον οποίο αποδίδει τα εισπραχθέντα ποσά από τις πωλήσεις εισιτηρίων . Αν το Ελληνικό πρακτορείο εκδίδει και πουλά τα εισιτήρια, με την μεσολάβηση Βουλγαρικού πρακτορείου ταξιδιών , μέσω ΙΑΤΑ Βουλγαρίας , ποια θα είναι η αντιμετώπιση των συναλλαγών αυτών ως προς το ΦΠΑ αλλά και την φορολογία εισοδήματος ? Τι προβλήματα μπορούν να υπάρξουν λόγω του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος της Βουλγαρίας ?

Μπορεί το Ελληνικό πρακτορείο να εκδίδει εισιτήρια για Δρομολόγια εσωτερικού εξωτερικού Βουλγαρίας , με έκδοση ΑΠΕ προς μη υποκείμενους στο φόρο ,αντίστοιχα με την μεσολάβηση της Βουλγαρικής εταιρείας και του ΙΑΤΑ Βουλγαρίας ?