Ο ενοικιαστής Περιπτέρου είναι φυσικό πρόσωπο και ο Ιδιοκτήτης ο Δήμος.

1. Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% ?

2. Εαν το ενοίκιο δεν καταβάλλεται εξακολουθει να υπάρχει η ίδια υποχρέωση?

3. Η παρακράτηση 20% αναφέρεται στο καταβαλλόμενο ενοίκιο η και όταν ακόμα δεν καταβάλλεται?