Αξιότιμοι κύριοι, παρακαλώ απαντήστε μου στο εξής:
Σε έξοδα ΑΕ έχουν περαστεί αποδείξεις λιανικής κάτω από 100,00 € (από εστιατόρια κυρίως) τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 2 λογ/σμους:
α) 64.02 Υποδοχής και φιλοξενίας που αφορούν έξοδα που έκανε η επιχείρηση με πελάτες της (σε κάθε απόδειξη αναγράφεται χειρόγραφα το όνομα του εκπροσώπου του κάθε πελάτη)
β) 64.98.Μη εκπιπτόμενες δαπάνες σε εστιατόρια που πραγματοποίησαν ο Δ/νων Σύμβουλος και ο βασικός μέτοχος της εταιρείας κατά την διάρκεια του έτους.
Για την έκπτωση των δαπανών της ά περίπτωσης ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του 4172 και εκπίπτει ολόκληρο του ποσό ή θα πρέπει να συγκριθεί με το 0,5% των ακαθάριστων εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου;
Για την β περίπτωση οι δαπάνες αυτές είναι μη εκπιπτόμενες σαν προσωπικές, αλλά μήπως θεωρηθούν ως παροχές σε είδος για τα πρόσωπα που τα πραγματοποίησαν;
Σας ευχαριστώ