Α) Όταν επιχείρηση αγοράζει από ιδιώτη και εκδίδει τιμολόγιο αγοράς ή τίτλο κτήσης ή όπως κι αν λέγεται υποχρεούται στην παρακράτηση και απόδωση χαρτοσήμου 3,6%.
Ιδιαίτερα απαντήστε μου για επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχει ενταχθεί στο καθεστώς του περιθωρίου κέρδους όταν αγοράζει αυτοκίνητα από ιδιώτες πρέπει να παρακρατά και αποδίδει χαρτόσημο 3,6%? Η ΠΟΛ1300/13-12-2000 λέει:

1. Ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος , τα τέλη χαρτοσήμου (παρ. 4, 5, 6, άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972, όπως ισχύουν), ο πόρος υπέρ του ταμείου Νομικών ( παρ. 8 άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% (περιπ. α παρ. 3 άρθρο 33 ν. 1759/1988), που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, το οποίο ανέρχεται στα ποσά που κατά περίπτωση ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού (27). Το τέλος αυτό αφορά τόσο τα ενάριθμα όσο και τα ανάριθμα οχήματα.>>
Αυτό το χαρτόσημο που αναφέρεται σ αυτή την διάταξη στην ΔΟΥ υποστηρίζουν ότι είναι άλλο πράγμα, αφορά μόνο την μεταβίβαση και ότι στο τιμολόγιο αγοράς του αυτοκινήτου εμείς πρέπει να παρακρατήσουμε και αποδώσουμε χαρτόσημο. Τι πρέπει να κάνουμε τελικά?
Β) Εταιρεία ΕΕ με ακαθάριστα έσοδα λίγο περίπου 100.000,00 ευρώ ετησίως όπου συμμετέχει φυσικό πρόσωπο με 5% και μία ΑΕ με 95%, βάσει των ΕΛΠ, τηρούμε βιβλία απλογραφικά ή υποχρεούμαστε σε διπλογραφικά?