Γυναίκα φορολογούμενη μισθωτός θέλει να αγοράσει Α κατοικία η οποία έχει  πλέον πόθεν έσχες!! Το ερώτημα είναι αν η ζημιά που έχει ο σύζυγος της από ατομική επιχείρηση που διατηρεί τα τρία τελευταία  χρόνια αφαιρείται από την ανάλωση  κεφαλαίου (το ποσό της ζημίας για κάθε χρόνο είναι περίπου 30 χιλιάδες ευρώ)?