Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΣΤΑ ΤΠΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 300 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ  ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ.