Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα παρακάτω:
1. Πως προσδιορίζεται η υπεραξία μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων από 01/01/2014 και
2. Ποιός είναι τελικά ο συντελεστής φορολόγησης της υπεραξίας;